Planeta

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników „Planeta”

Przewodniczący: Albert Janota

Opiekun naukowy: dr hab. Zbigniew Wilczek
Opiekun ds. merytorycznych: mgr Monika Gajecka

e-mail: knplaneta@gmail.com

e-mail przewodniczącego: ajanota@us.edu.pl

adres: Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Trochę o nas:

Celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań i różnorodnych pasji biologicznych jego członków, przez współpracę studentów o rozmaitych zainteresowaniach w obrębie nauk przyrodniczych. Przez uczestnictwo w wyjazdach terenowych i wspólnych projektach naukowych, członkowie Koła o różnych specjalnościach z zakresu nauk biologicznych, mają okazję do wymiany doświadczeń oraz poszerzania horyzontów wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności. Realizowany przez Koło program obejmuje również działalność dydaktyczną realizowaną przy współpracy z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie działania. Koło podejmuje inicjatywy edukacji ekologicznej i aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego.