Podziękowania

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu naszej strony internetowej.

Szczególne podziękowanie kierujemy do:

- Angeliki Nowak (WBiOŚ, Uniwersytet Śląski) za zaprojektowanie wspaniałego logo naszej organizacji;

- Kamilowi Matusikowi (Politechnika Śląska) za wiele, wiele godzin poświęconych na stworzenie tej strony,
za okiełznanie technologii WordPress oraz za przeniesienie logo do postaci cyfrowej

- Dorocie Knap (WPiP, Uniwersytet Śląski) i Michałowi Czakon (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
za zrobienie i udostępnienie wielu zdjęć, które można znaleźć na naszej stronie.