Przedłużenie sesji

Jeżeli do końca sesji poprawkowej nie uda Ci się zdobyć wszystkich wpisów – istnieje możliwość przedłużenia sesji. Należy odpowiednie podanie (wzór w zakładce „Wzory pism”) wraz z indeksem dostarczyć do Dziekanatu.