Nie było Cię na I lub II terminie egzaminu? Możesz go przywrócić!

Jeżeli z ważnych powodów (np. choroba) opuściłeś któryś z terminów egzaminu, to możesz ubiegać się o jego formalne przywrócenie.

Należy najszybciej jak to możliwe dostarczyć do Dziekanatu, wraz z indeksem oraz usprawiedliwieniem (np. zwolnieniem lekarskim), specjalne podanie kierowane do Dziekana ds. Studenckich o przywrócenie pierwszego lub drugiego terminu (wzór w zakładce „Wzory pism”).

Np.:

  • Z powodu choroby student nie przyszedł na pierwszy termin
  • Składa więc podanie do Dziekanatu
  • Dziekan przywraca studentowi I termin
  • Student udaje się na II termin (dla wszystkich studentów), który w jego przypadku będzie I terminem
  • Gdy nie zaliczy tego terminu – przysługuje mu kolejny