Wskazówki jak poprawnie odczytywać plan

Wielu studentów, szczególnie na pierwszych semestrach swojego studiowania na WBiOŚ, bardzo często przychodzi
na zajęcia do złego budynku. Analizując plan można zauważyć, że części sal zostały przypisane litery alfabetu
(A, B lub C).

  • Jeżeli przed numerem danej sali znajduje się litera A, B lub C – oznaczać to będzie, że dana sala mieści się
    w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28. Litery te oznaczają segmenty, w których znajdują się sale.
  • Jeżeli dana sala nie zawiera litery przed numerem – znajdować się będzie w budynku przy ul. Bankowej 9
  • Sala RW – to sala obrad Rady Wydziału – znajduje się w budynku przy ul. Bankowej – naprzeciw Auli.