Oblany przedmiot – co zrobić?

Jeżeli nie udało Ci się:

  • uzyskać zaliczenia z ćwiczeń
  • zdać egzaminu w dwóch podejściach
  • zdać zaliczenia na prawach egzaminu

Jeszcze nic straconego!

Możesz warunkowo zaliczyć dany semestr, a przedmiot niezaliczony – zaliczyć w najbliższym semestrze,
w którym się odbywa (zazwyczaj w następnym roku akademickim).

Jak wygląda to od strony technicznej?

Indeks ze wszystkimi wpisami z zaliczonych przedmiotów (bez wpisu z niezaliczonego przedmiotu) składa się w Dziekanacie wraz z podaniem do Dziekana ds. Studenckich o warunkowe zaliczenie semestru (wzór podania można znaleźć w zakładce „Wzory pism”).

Następnie należy poczekać na decyzję Dziekana, która zazwyczaj jest korzystna dla studenta. Po odebraniu indeksu
i sprawdzeniu, czy znajduje się w nim pieczątka potwierdzająca całą procedurę, można przystąpić do następnego semestru.

Koszt „warunku”

Koszt powtarzania przedmiotu, bez względu na punkty ECTS, wynosi 400 zł. Opłaty należy dokonać przed rozpoczęciem semestru, w którym zamierza się uczęszczać na powtarzany przedmiot. Czasu do uiszczenia opłaty jest więc dużo.