Zmiana grupy

  • Jeżeli chcesz zmienić grupę w czasie trwania semestru – musisz bezpośrednio kontaktować się z prowadzącym ćwiczenia. Nie należy w tych sprawach niepokoić Pań w Dziekanacie. Pamiętaj, że tylko wtedy możesz zacząć przychodzić na inne grupy, jeżeli prowadzący ćwiczenia wyraził na to zgodę. Prowadzący ćwiczenia nie jest zobowiązany zgodzić się na zmianę i zależy to tylko od jego dobrej woli. Dlatego prosimy nie nadużywać tych możliwości, ponieważ powstaje wtedy spory bałagan w planie.
  • Jeżeli chcesz uczęszczać na zajęcia z inną grupą w następnym semestrze -  swoją prośbę powinieneś skierować
    do swojego Dziekanatu. Jeżeli upatrzona grupa nie jest całkowicie wypełniona – najprawdopodobniej nie będzie problemu z przepisaniem.