Ważne Linki!

Strona Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

http://www.wbios.us.edu.pl/

Strony dla studenta:

http://studenci.us.edu.pl/ – Uczelniany Samorząd Studencki

http://www.bk.us.edu.pl/ – Biuro Karier UŚ

Strona Uniwersytetu Śląskiego:

http://www.us.edu.pl/

Strony o tematyce biotechnologicznej:

http://www.biotechnolog.pl/