Wzory Pism

  1. Podanie o warunkowe zaliczenie semestru
  2. Podanie o przedłużenie sesji
  3. Podanie o przywrócenie I/II terminu egzaminu
  4. Akademiki, pomoc materialna i inne