Skład

Przewodniczący WRSS:


Mariusz Wierzgoń

telefon: 512-470-928

e-mail: mwierzgon@us.edu.pl

Koordynator ds. promocji, kultury i współpracy z URSS

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Zastępca Przewodniczącego WRSS:


Arkadiusz Imiela

telefon: 508-067-570

e-mail: aimiela@us.edu.pl

Delegat WRSS do Rady Programowej kierunku: Biologia

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Henry Shelonzek

telefon: 608-239-228

e-mail: shelonzek@gmail.com

Delegat WRSS do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Izabela Drygas

telefon: 508-795-708

e-mail: izdrygas@us.edu.pl

Koordynator ds. informatycznych

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Natalia Kaszyca

telefon: 535-016-094

e-mail: nkaszyca@us.edu.pl

Koordynator ds. Kół Naukowych WRSS

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Paulina Kościelniak

telefon: 572-690-565

e-mail: pkoscielniak1@us.edu.pl

Delegat WRSS do Komisji Erasmus Socrates

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Szymon Mazur

telefon: 787-623-101

e-mail: szmazur@us.edu.pl

Delegat WRSS do Rady Programowej kierunku: Biotechnologia

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Patryk Rurka

telefon: 500-563-982

e-mail: prurka@us.edu.pl

Koordynator ds. socjalnych i stypendiów

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Łukasz Grabolus

telefon: 508-457-305

e-mail: lgrabolus@us.edu.pl

Koordynator ds. starostów i informacji studenckiej, Koordynator ds. interesantów zewnętrznych

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Robert Hanczaruk

telefon: 530-000-217

e-mail: rhanczaruk@us.edu.pl

Delegat WRSS do Rady Programowej kierunku: Ochrona Środowiska

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________