BLOK DYDAKTYCZNY

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH I UZUPEŁNIAJĄCYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH – wszystkie kierunki

Informujemy, że na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ,
są prowadzone zajęcia, nadające kwalifikacje nauczycielskie,
w zakresie nauczania:

1. Przyrody w szkole podstawowej,
2. Biologii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej,
3. Przyrody w szkole ponadgimnazjalnej.

Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie swoich danych
(imię i nazwisko, rok studiów, kierunek studiów) na adres e-mail
Bloku Kształcenia Nauczycieli:
bkn@us.edu.pl

Zebranie informacyjne odbędzie się 16 października 2014
o godzinie 13:30, w sali 222 (ul. Bankowa 9, WBiOŚ).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach do 20 października 2014

Rozpoczęcie kursu jest uzależnione od ilości chętnych

You must be logged in to post a comment.