Zaproszenie na IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych

Organizatorzy czwartej, ogólnopolskiej edycji Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych (IV KSSNP) pragną serdecznie zaprosić studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 28-30 marca 2014 roku w Toruniu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi). IV KSSNP to wspólne przedsięwzięcie Kół Naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Głównym zadaniem, które postawili sobie organizatorzy IV KSSNP, jest promowanie interdyscyplinarnego podejścia do badań poprzez wymianę myśli między akademicką społecznością młodych naukowców kierunków przyrodniczych. Termin zgłaszania chęci uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy) oraz nadsyłania abstraktów (formatka abstraktu) upływa z dniem 16 lutego 2014 roku. Ilość miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na stronie internetowej IV KSSNP:
http://www.sympozjum.umk.pl/

You must be logged in to post a comment.